Een goudmijn van medewerkers

Medewerkers kennen je bedrijf van binnen en van buiten. Zij hebben de kennis van binnen uit van gebruikte processen tot de installaties, de aanwezige mensen en het gebouw en dit soms wel van over 20 jaar lang. Net deze kennis benutten we bij Encon optimaal om in te zetten in de zoektocht naar besparingsmogelijkheden door de ontwikkeling van een specifieke methode. Bij een zogenaamd Change Management Traject wordt de kennis van de werkvloer gecombineerd met onze externe kennis om zo tot een optimaal resultaat te komen.

Ter Beke kwam in 2014 bij Encon aankloppen voor de aanvang van een Energie beleidsovereenkomst. Hierbij worden ze gemotiveerd om een aantal energiebesparingen door te voeren. Toch wilden zij dit net iets anders aanpakken en hun medewerkers betrekken om zo nieuwe pistes te ontdekken om energiezuiniger te ondernemen. Zij startten samen met Encon een Change Management Traject voor de sites Wommelgem en Waarschoot.

Bij de aanvang van het traject werden zowel operatoren, technisch verantwoordelijken als leidinggevenden ingezet om een energieteam te vormen. Zo kregen een aantal productielijnen een gemengd team van vijf deelnemers: technici of operatoren, de Maintenance Manager en een externe consulent van Encon. Dit team werd samengebracht tijdens werkvloersessies waarbij er in eerste instantie wordt gebrainstormd over zaken hoe er energie bespaart kan worden over het hele bedrijf.

Per team werden er telkens 2 sessies met de betrokken personen georganiseerd. Eén sessie waarbij de medewerkers hun kijk geven en één sessie waarbij de experten van Encon komen met mogelijke besparingsmogelijkheden en oplossingen en ook feedback gegeven wordt op de ideeën van de medewerkers. Zo zien de medewerkers vaak besparingsmogelijkheden die experten zonder praktijkkennis over het hoofd zien. Omgekeerd kunnen die experten mensen op de werkvloer vaak nuttige tips geven rond gebruik.

Deze doorlichting wordt gebaseerd op de ISO 50001 methodiek. Gecombineerd met de energiebesparingen van Encon worden alle maatregelen verder geanalyseerd naar technische en financiële haalbaarheid en wordt de impact berekend op het energieverbruik.

De focus van Ter beke lag vooral op de technische processen en energiemonitoring rond perslucht, water, elektriciteit en stoom. Er kwamen, naast de gekende problemen, ook verborgen verbruikers aan het licht. Zo bleek de kookperiode bij een aantal processen onnodig lang. Door enerzijds zelf na te denken over mogelijkheden en anderzijds tips voorgeschoteld te krijgen van een externe partij, werden de medewerkers van Ter Beke gesensibiliseerd rond energieverbruik op de werkvloer.

Soms werden kleine organisatorische of technische aanpassingen doorgevoerd die al voldoende bleken om het verschil te maken. Op andere domeinen werd geïnvesteerd zoals bijvoorbeeld een volledige relighting met bewegingsdetectie en lichtsensoren waar er naast energetische voordelen, ook een effect is op het comfort en de veiligheid van de medewerkers.

Ook worden de nieuwe maatregelen opgevolgd door een energiemonitoring waardoor de betrokken medewerkers zien dat hun inspanningen resultaten opleveren. De verdere resultaten van de energieteams werden vervolgens ook vertaald in een langetermijn energieplan.

"Deze aanpak erkende niet alleen de kennis op de werkvloer, maar creëerde ook een breed draagvlak. De werknemers staan pal achter onze acties. Het resultaat is nu al voelbaar, maar de maatregelen zullen zeker op termijn hun vruchten afwerpen in engagement én energiebesparing."

Danny De Clercq - Maintenance Manager & energiecoördinator Ter Beke

Of het nu in het kader van een EBO-procedure is, binnen een andere auditformule of gewoon omdat u uw bedrijf duurzamer wil maken, de medewerkers kunnen van onschatbare waarde zijn in de zoektocht naar duurzaamheid. De betrokkenheid zorgt zo voor een breed draagvlak. 

Omdat de mensen die dagelijks met de installaties moeten werken direct betrokken worden bij het kiezen van de beste oplossing, wordt die oplossing ook hun oplossing. Deze betrokkenheid zorgt voor een zeer breed draagvlak. Zo verloopt de implementatie, die al dan niet door Encon uitgevoerd wordt, veel vlotter.