Back to overview Ter Beke - Sites: Wommelgem & Waarschoot

Ter Beke doet het met minder energie samen met Encon.

Audits Metaal Energiemonitoring Energiebeleidsovereenkomst

De voedingsgroep koos voor een opvallende aanpak om de energie-efficiëntie te verhogen. Ze deed geen beroep op externe experts, maar ronselde ideeën bij haar eigen medewerkers.

Koken kost geld én energie. Zeker voor een bedrijf zoals Ter Beke. De bekende voedingsgroep investeert dan ook al jaren in energie-efficiënte en milieuvriendelijke toepassingen. Niets nieuws onder de zon. Toch kan het altijd beter. Daarom onderzocht Ter Beke nieuwe pistes om energiezuiniger te ondernemen in zijn productiesites van Wommelgem en Waarschoot.

Verrassend creatief én doeltreffend: zo omschrijft Danny De Clercq de resultaten. Danny is Maintenance Manager en energiecoördinator bij Ter Beke. "Bovendien passen die resultaten perfect in de energiebeleidsovereenkomst van de Vlaamse overheid", zegt hij. Met zo een overeenkomst stimuleert de overheid grote industriële energieverbruikers om voldoende aandacht te hebben voor energiebesparing.

Verborgen verbruikers

De voedingsgroep koos voor een opvallende aanpak om de energie-efficiëntie te verhogen. Ze deed geen beroep op externe experts, maar ronselde ideeën bij haar eigen medewerkers. Een aantal productielijnen kreeg een gemengd 'energieteam' van vijf deelnemers: technici of operatoren, de Maintenance Manager en een externe consulent van energiespecialist Encon.

Danny: "Samen evalueerden ze de huidige situatie en zochten ze oplossingen en acties om energiezuiniger te werken. Hun focus lag vooral op het verbruik van perslucht, water, elektriciteit en stoom. Sommige resultaten uit de brainstormsessie kenden we al. Maar er kwamen ook verborgen verbruikers aan het licht. Zo bleek de kookperiode bij een aantal processen te lang en nergens voor nodig."

Tips van op de werkvloer

Dan was het de beurt aan de energiespecialisten van Encon. Ze evalueerden de verschillende voorstellen en berekenden hun impact op het energieverbruik van de productiesite. Ze lieten ook duidelijk hun waardering blijken voor de inbreng en feedback van het energieteam. Een mooie opsteker voor de medewerkers!

Danny: "De rol van Encon was cruciaal. Als externe consulenten hadden ze een sterke en vooral dwingende betrokkenheid. Onze medewerkers konden niet passief toekijken. Want het was hun taak om gedetailleerde informatie aan Encon te bezorgen. En dat resulteerde in een prima samenwerking."

Tijd voor actie

Een tweede brainstorm met de energieteams tekende de concrete aanpak uit.

Danny: "De focus lag sterk op de technische processen en energiemonitoring. Maar ook op nevenprojecten die een belangrijke impact hebben op de kern van het energieverbruik. Denk maar aan de sensibilisering van medewerkers rond het energiegebruik op de werkvloer. Soms waren kleine organisatorische of technische aanpassingen al voldoende om het verschil te maken. Op andere domeinen bleek het zinvol om een investering te doen. Zo hebben we sensoren aangeschaft die de verlichting in sommige ruimtes automatisch doven."

Ook op lange termijn

De resultaten van de energieteams vertaalde Ter Beke in een energieplan – een langetermijnplan dat niet in één jaar is afgewerkt.

Danny: "Energiezuiniger ondernemen is een continu proces. Nu zitten we nog maar in de eerste fase van ons energieplan. Tot 2020 volgen de andere. We hebben ook veel aandacht voor de continue monitoring van het energiebeleid. Elke maand controleren we de resultaten van de nieuwe maatregelen. Daarvoor plaatsten we onder andere 33 onlinewatertellers. Zo tonen we aan onze medewerkers dat hun inspanningen geen dode letter blijven."

Du jamais vu

Medewerkers betrekken bij het denkproces rond energie-efficiëntie: het is du jamais vu. Meestal doet een bedrijf daarvoor een beroep op een externe firma. Maar voor Ter Beke zijn de voordelen nu al duidelijk.

Danny: "Deze aanpak erkende niet alleen de kennis op de werkvloer, maar creëerde ook een breed draagvlak. De werknemers staan pal achter onze acties. Het resultaat is nu al voelbaar, maar de maatregelen zullen zeker op termijn hun vruchten afwerpen in engagement én energiebesparing."

Zoekt u het ook liever intern?

Overweegt u de inschakeling van uw werknemers in uw energiebeleid? We geven u graag meer informatie:

Bekijk de opleidingen over milieusensibilisering op deze website.