Back to overview Zonne-energie op plat dak

Soudal PV-installatie 750kWp op dak

Energie produceren Andere Zonne-energie

“Aan de investering ligt echter eerder een ecologische dan een economische reflex ten grondslag”, laat het bedrijf weten. “Veeleer dan een terugverdieneffect of een gedeeltelijke onafhankelijkheid van de reguliere stroomvoorziening, beogen we mee te werken aan de circulaire economie en het groener worden van het Belgische stroomnet.”

Projectfiche

Type project: Zonne-energie op plat dak

Opdrachtgever: Soudal

Oppervlakte: 10.000m²

Omschrijving:  Voor de vestiging in Turnhout heeft Soudal een PV-dakinstallatie met niet minder dan 2.727 zonnepanelen geplaatst. Dit project kan niet zonder de nodige inhoudelijke en technische garanties.  Daarvoor tekende studiebureau Encon. Op jaarbasis wordt met deze 750kWp een equivalent van 697.815kWh geproduceerd. Dit is voldoende groene energie om 214 gezinnen permanent van stroom te voorzien. Daarmee wordt een CO²-uitstoot vermeden van circa 6.738 ton over een periode van 20j., wat overeenkomt met 34ha bos of 13.480 bomen.