Back to overview Pauwels - Energie Efficiëntie Richtlijn

Pauwels - Energie Efficiëntie Richtlijn

Audits Voeding Audits

Projectfiche

Type project: Energie Efficiëntie Richtlijn

Opdrachtgever: Pauwels NV - Oelegem

Oppervlakte: 3.500m²

Uitvoeringstermijn: begin 2016

Omschrijving: De Europese Richtlijn 2012/27/EU betreffende energie-efficiëntie legt de lidstaten in artikel 8 op dat ze ervoor moeten zorgen dat de ondernemingen die geen KMO’s zijn voor 5 december 2015 een energieaudit ondergaan, en om de vier jaar deze moeten actualiseren. Vlaanderen heeft ervoor gekozen de omzetting van deze verplichting uit te voeren via de VLAREM-trein 2013 (artikel 93).

In deze energieaudit worden de quickwins eerst in kaart gebracht en op basis van de rondgang zijn er diverse potentiëlen geïdentificeerd. De focus bij deze besparingen liggen hier dan uitdrukkelijk op projecten met een TVT van minder dan 1 of 2 jaar. Dergelijke besparingen zijn:

  • Nullastverliezen
  • Regelingen van processen
  • Regelingen van verwarmingsinstallaties
  • Regeling van ventilatie
  • Verlichting en sturing van verlichting
  • Warmterecuperatie verwarming/stoom
  • Condenspotanalyse stoominstallatie
  •  …

Vervolgens wordt er in de audit een analyse uitgevoerd met een focus op de utiliteiten. De processen worden algemeen geanalyseerd.
Encon heeft doorheen de diverse jaren een enorme kennis opgebouwd door het uitvoeren en analyseren van meetcampagnes op zowel processen als utiliteiten. Door het feit dat Encon steeds hun besparingen op projecten controleert en meet, gebruiken we deze kennis in de analyse van deze studie.