Back to overview Audit in het kader de Energiebeleidsovereenkomst (EBO)

Loomans - Lommel

Audits Andere Energiebeleidsovereenkomst

Als opvolger van de audit- en benchmarkconvenanten is op 4 april 2014 de energiebeleidsovereenkomst of EBO definitief goedgekeurd. De EBO daagt energie-intensieve ondernemingen (>0,1 PJ primair energieverbruik per jaar) uit om vooraanstaand te worden en blijven inzake energie-efficiëntie zonder hierbij hun competitiviteit te verliezen.

Projectfiche

Type project: EnergieBeleidsOvereenkomst 

Opdrachtgever: Loomans Group - Lommel

Omschrijving: Als opvolger van de audit- en benchmarkconvenanten is op 4 april 2014 de energiebeleidsovereenkomst of EBO definitief goedgekeurd. De EBO daagt energie-intensieve ondernemingen (>0,1 PJ primair energieverbruik per jaar) uit om vooraanstaand te worden en blijven inzake energie-efficiëntie zonder hierbij hun competitiviteit te verliezen. De overeenkomst treedt in werking op 1 januari 2015 en eindigt op 31 december 2020. Bij inschrijving tot het EBO verbindt de onderneming zich tot het nemen van verschillende engagementen. De onderneming dient allereerst een eerste Energieplan op te stellen. Acties dienen ondernomen te worden voor de (potentieel) rendabele maatregelen en studiemaatregelen die resulteren uit dit Energieplan. Verder dienen de ondernemingen ook een kwalitatieve WKK potentieelstudie uit te voeren (indien geen
vrijstelling van toepassing is). De onderneming engageert zich verder om energiebeheermaatregelen toe te passen betreffende de ISO50001 Standaard of sensibiliseringsmaatregelen. Tot slot dient de onderneming jaarlijks een monitoringverslag uit te brengen aan het Verificatiebureau
over de uitgevoerde maatregelen, studies, energieverbruiken,… Na een looptijd van 3 jaar dient een tweede Energieplan opgesteld te worden.

Als tegenprestatie voor de inspanningen van de ondernemingen biedt de EBO verschillende voordelen:

  • Kostenbesparing door verhoogde energie-efficiëntie;
  • Vrijstelling voor vierjaarlijkse uitvoering energieplan Vlarem (afdeling 4.9.1) voor bestaande installaties (≥0,5 PJ primair energieverbruik) en nieuwe installaties (≥0,1 PJ primair energieverbruik);
  • Accijnsverlaging gas;
  • Degressiviteit federale bijdrage en offshore toeslag elektriciteit;
  • Vrijstelling onroerende voorheffing;
  • Subsidies zoals ecologiepremie plus en strategische ecologiesteun kunnen toegepast worden;
  • Geen verdere verplichting door de overheid inzake energie-efficiëntie.