Het groene voorbeeld

Vlaanderen is een dichtbevolkt gebied waar ook - door de gunstige ligging binnen Europa - veel aan industrie en landbouw wordt gedaan. Dit zorgt ervoor dat we wonen in een dichtbebouwde omgeving, wat samengaat met heel wat vervuiling.

Uit een syntheserapport van de Vlaamse Milieumaatschappij, blijkt dat over een periode van 17 jaar de luchtvervuiling wel al gedaald is dankzij de vele inspanningen, maar dat Vlaanderen nog steeds niet de advieswaarden van de Wereldgezondheidsorganisatie bereikt. De huidige situatie blijkt nog steeds slecht voor onze gezondheid en de natuur. Voor ozon woont niemand in een regio met voldoende lage concentraties en voor fijn stof slechts 1 % van de bevolking (VMMA, 2019). Om de gezondheid te vrijwaren, zijn dus doorgedreven maatregelen nodig.

Burgers zoeken hierdoor steeds meer naar een rustige en gezonde woonplaats in een stad of gemeente die oog heeft voor klimaat en welzijn. Ook voor het aantrekken van nieuwe bedrijven en investeringen, is een groene visie van hogerop de drijfveer.

Door innovatief en actief nadenken over duurzaamheid als stad of gemeente, kan je het verschil maken. Een standpunt dat de stad Lanaken vol overtuiging inneemt. Er ligt een duidelijke duurzaamheidsvisie op tafel met aandacht voor de creatie van een draagvlak voor milieuvriendelijk ondernemen in de stad. Zij kwamen bij Encon met de vraag hoe zij hun aanwezige bedrijven, Kmo’s, retailers en landbouwers, zouden kunnen aanzetten tot duurzaamheid.

Samen hebben we gewerkt aan een plan van aanpak, ter goedkeuring van de gemeenteraad. In dit plan werd naar de mogelijkheden gekeken en waar de focus zou liggen. Uiteindelijk werd er geopteerd voor een subsidiedossier, waar bedrijven beroep op kunnen doen.  Een subsidie waarmee ondernemers dankzij steun van de stad, een energiescan kunnen laten uitvoeren van hun bedrijf.

Een energiescan heeft tot doel de belangrijkste energieverbruikers te identificeren. Hierbij worden alle energieverbruikers en de daarbij horende kosten van het laatste jaar tot in detail geanalyseerd. De domeinen die mee opgenomen worden zijn, indien van toepassing: HVAC met verwarming, koeling en ventilatie , verlichting, perslucht, stoom, motoren, nullastverbruik en algemeen energieverbruik, algemeen verbruik in de kantoren,…

Vervolgens wordt alles in een helder rapport gegoten dat als een energiebesparingsplan kan worden beschouwd dat de mogelijke besparingen op vlak van energie en CO2-uitstoot in kaart brengt. Bij elke besparing wordt vervolgens ook een investeringskost en dus ook terugverdientijd opgegeven.

Op basis van een actieplan kan besloten worden welke implementatieprojecten effectief gerealiseerd kunnen worden. Dankzij dit overzicht wordt het duidelijk voor vele bedrijven dat duurzaam innoveren voor groei kan zorgen en hen klaarstoomt voor de toekomst.

Een duidelijk signaal dankzij de stad Lanaken. Momenteel zijn industrie en energieproductie nog steeds de belangrijkste bronnen van koolstofdioxide. Als stad of gemeente kan je dus het verschil maken door een voorbeeldfunctie in te nemen. Geef het goede voorbeeld en sensibiliseer en stimuleer bedrijven om duurzaam te innoveren. Het sterkere imago dat je hier mee bereikt, en de impact die je kan verwezenlijken voor het milieu, zorgt voor tevreden burgers en het aantrekken van meer inwoners en bedrijven die op zoek zijn naar een groene omgeving.