Krachtigste zonnedak ter wereld

Een gebouw zet je tegenwoordig niet meer neer voor 20 jaar maar voor 40 jaar of misschien wel meer. Ook als vastgoedontwikkelaar kan je je hier dus in onderscheiden door gebouwen te ontwikkelen die enerzijds klaar zijn voor de steeds strenger wordende klimaatwetgeving en anderzijds ook inspelen op de steeds groter wordende energieverbruiken en -kosten. Duurzaam investeren is dan het oorverdovende antwoord hierop.

Bedrijven en consumenten zijn bij de aankoop of huur van een pand vragende partij voor een site met lage vaste kosten. Heylen Warehouses, ontwikkelaar, verhuurder en beheerder van logistiek vastgoed, speelde hier ook op in door de vraag rechtstreeks te stellen aan hun klanten:  ‘hoe kunnen wij een toegevoegde waarde creëren voor jullie?’ Het antwoord was klaar en duidelijk dat zij voorkeur geven aan sites waar hun ecologische voetafdruk lager en dus hun CO2-uitstoot minimaal is.

Heylen beantwoordde aan deze vraag en vond de oplossing recht boven het hoofd, nl. de daken van heel wat bestaande panden in verhuur. Heel wat onbenutte oppervlakte die perfect kan dienen voor de installatie van zonnepanelen en dus het opwekken van eigen duurzame energie. Een win-win situatie waarbij de CO2-uitstoot en de vaste kosten gereduceerd worden en de groene eisen van de klanten worden ingewilligd.

Voor maar liefst 8 panden waarvan 7 in Nederland en 1 in België, nam Heylen Warehouses Encon onder de arm. Encon voorziet voor elk gebouw een begeleiding van A tot Z. Dit betekent dat we eerst bestuderen welke zonne-installatie het meest geschikt is en een maximaal rendement creëert rekening houdend met de specifieke kenmerken van het dak. Vervolgens stellen we een gedetailleerd plan van aanpak op en gaan we op zoek naar de aannemer die voor de specifieke eisen van het project het meest geschikt is. Ten slotte volgen we de installatie in detail op zodat de gegarandeerde rendementen ook effectief gehaald worden.

Tijdens dit traject garandeert Encon een opbrengst voor 20 jaar. Heylen Warehouses is met andere woorden zeker van een minimale opbrengst van hun eigen geproduceerde duurzame energie waardoor de terugverdientijd van de investering gegarandeerd is én Encon er nauwkeurig op toeziet dat de beloofde garanties nageleefd worden.

Een van de daken zorgde voor een unicum, namelijk het krachtigste zonnedak ter wereld. Op het dak van de VE Commerce Campus te Venlo bouwden ze samen een zonnedak met een oppervlakte van 12.6 hectaren (ongeveer 20 voetbalvelden) en met een capaciteit van meer dan 18 Megawattpiek op één enkele dakoppervlakte.

Naar schatting zal de volledige installatie een productie opleveren met een equivalent dat voldoende is om 4.500 gezinnen van stroom te voorzien. De installatie zal een hoeveelheid groene stroom opwekken die niet alleen voldoende zal zijn voor de lokale activiteiten op de site zelf maar die ook gebruikt kan worden voor andere locaties. Denk maar aan winkels, hoofdzetels en andere verdeelcentra van de klanten.

De andere 7 installaties staan ook op de planning en zullen hier bovenop nog eens zorgen voor een geschatte capaciteit van ongeveer 60 Megawattpiek. Een initiatief dat de uitstoot van CO2 drastisch verminderd.

“Wij geloven dat logistieke panden de energiecentrales van de toekomst zijn.”

Philippe Deschilder, CEO Heylen Warehouses

 

Heylen Warehouses heeft een belangrijke stap gezet binnen hun visie dat logistieke panden de energiecentrales van de toekomst zijn en zo een toegevoegd waarde te creëren voor hun klanten. Deze kunnen zo hun eigen activiteiten energiepositief maken.

 

Duurzaamheid zal niet meer weg te denken zijn binnen vastgoed door de steeds luidere roep vanuit kopers en huurders. Het is met andere woorden belangrijk om steeds duurzaam te blijven evolueren want als er één zaak is die de houdbaarheid en waarde van je vastgoed bepaald dan is het duurzaamheid.