Back to overview Greenyard - Sint-Katelijne-Waver

Greenyard investeert in duurzame koeling

Energie besparen Voeding Koeling

Een nieuw wettelijk kader met betrekking tot koelmiddelen zet veel bedrijven, die voor het productieproces koeling nodig hebben, ertoe aan om hun koelinstallatie aan te passen of te vervangen. Omdat koeling al snel heel wat energie verbruikt, biedt dit proces meteen een mooie kans om voor een meer duurzame en energiezuinige koeling te kiezen. Leverancier van groenten en fruit Greenyard In Sint-Katelijne-Waver, ging er alvast voor.

Efficiënt en duurzaam koelen

Nieuw wettelijk kader

In 2014 klopte Greenyard bij Encon aan voor ondersteuning bij het aanpassen of vervangen van hun koelinstallatie. Als een van de grootste leveranciers van verse groenten en fruit ter wereld is een betrouwbare koelinstallatie voor Greenyard van cruciaal belang. Omdat koeling inherent deel uitmaakt van elke stap van het productieproces wordt de hele productieruimte er op een constante koele temperatuur gehouden. Het is voor het bedrijf dus ook een van de grootste energieverbruikers. De installatie was, net als het bedrijf, op een heel organische manier gegroeid. Naarmate er ruimte bijkwam, raakte het koelsysteem verder versnipperd. In het bedrijf waren er installaties met uiteenlopende leeftijden en technologieën. Nakende veranderingen op vlak van wetgeving en hoger kosten van lekken op de koelinstallatie spoorden Greenyard ertoe aan om de koeling grondig aan te pakken. Europa ging immers over tot een geleidelijke uitfasering van synthetische koelmiddelen wegens de nefaste invloed op de ozonlaag en de opwarming van de aarde bij eventuele lekkage.

Van een decentraal naar een centraal koelsysteem

Om de investeringslast te spreiden, koos Greenyard voor een gefaseerde aanpak. In een eerste fase werden de installaties met een R22 koelmiddel vervangen. Na uitgebreide analyse van de mogelijkheden besloot het bedrijf over te schakelen op een centraal koelsysteem en gebruik te maken van de natuurlijke koelmiddelen CO2 en NH3 (ammoniak). Naast het natuurlijke karakter zorgt ook de energie-efficiëntie van deze middelen voor een positieve impact op het milieu. In de nieuwe machinekamer werd voldoende uitbreidingscapaciteit voorzien om gaandeweg voldoende koeling te kunnen opwekken om de hele site op de juiste temperatuur te houden. Greenyard contacteerde enkele potentiële aannemers en klopte toen bij Encon aan met de vraag om hen te ondersteunen bij het verdere verloop van het project.

Onafhankelijke offertevergelijking

In een eerste fase werd het concept gecontroleerd en geoptimaliseerd naar (energie-)besparingen. Er werd een koellastberekening uitgevoerd zodat de installatie optimaal gedimensioneerd kon worden. Dit garandeerde een performante en toch zo energiezuinig mogelijke koeling.

Daarna ging Encon over tot het vergelijken van de verschillende offertes. Tijdens deze tendering werden de individuele aanbiedingen zowel prijstechnisch als inhoudelijk grondig doorgelicht, met elkaar vergeleken en op conformiteit getoetst. Encon kan hierbij terugvallen op een zorgvuldig opgebouwde expertise van meer dan 15 jaar en grondige kennis van de relevante wetgeving. Er wordt niet uitsluitend naar de investeringskost gekeken. Encon zorgt voor een realistische budgetbepaling door de Total Cost of Ownership in kaart te brengen.

De verbruiks- en onderhoudskosten werden eveneens in rekening gebracht. Tijdens een tweede ronde konden de beste aanbieders hun offerte nog aanpassen op die punten waar ze minder goed scoorden. Zo werden de voorstellen technisch en op vlak van prijs scherpgesteld.

Geen onderbreking productieproces

Encon ondersteunde Greenyard verder bij de gunning van het contract en de opvolging van de uitvoering. Dit project vroeg om een strakke opvolging. In eerste instantie was er uitgebreid overleg nodig tussen de architect, aannemer en installateur zodat het bouwplan goed afgestemd raakte op de technische vereisten van de installatie. Daarnaast mocht de productie niet stilvallen tijdens de werkzaamheden. Een goede organisatie en planning zorgden ervoor dat zowel Greenyard als de aannemers hun werk in zo optimaal mogelijke omstandigheden konden uitvoeren. Tijdens de bouw van de machinekamer bleven de oude installaties actief. Beide koelinstallaties draaiden even simultaan tot de nieuwe installatie de koeling volledig kon overnemen. De productie kon al die tijd ongehinderd doorlopen. Het resultaat is dat de nieuwe installatie meer dan 100.000 €/jaar bespaart los van de andere optimalisaties in de investeringskosten.

Fase twee

In 2016 besloot Greenyard de koeling in een andere zone aan te pakken. Deze zou pas op het einde van het traject aan de beurt komen, maar verschuivingen in het wettelijk kader zorgden voor een wijziging van de plannen. Encon werd opnieuw ingeschakeld omdat Greenyard twee zeer uiteenlopende offertes had gekregen. De aannemers stelden elk een andere technologie voor, met name koelinstallaties met koudemiddel CO2 en Ammoniak, waardoor de investeringskosten en kosten voor energieverbruik sterk varieerden. Niet alleen waren beide offertes moeilijk met elkaar te vergelijken, het riep ook een aantal technische vragen op die Greenyard wilde voorleggen aan een onafhankelijke en neutrale partner als Encon.

Neutrale partij

De concepten van beide aannemers werden grondig bestudeerd. Op basis van een koellastberekening werden bepaalde prestatiedoelstellingen vastgelegd. Aan de aannemers werd gevraagd om vervolgens voor beide concepten een prijsvoorstel te maken, rekening houdend met deze doelstellingen. Zo konden beide offertes correct met elkaar vergeleken worden. Een gezonde dosis flexibiliteit was nodig tijdens dit uitdagende project. De terugkoppeling van de milieu-inspectie en nieuwe eisen op vlak van de gewenste temperaturen in de ruimte, zorgden ervoor dat de engineering tijdens de tendering nog moest worden aangepast. Ook de aannemers moesten hun voorstel bijwerken. Greenyard koos er uiteindelijk voor om verder te bouwen op de centrale NH3-CO2 oplossing. Om de nieuwe gewenste temperaturen te kunnen halen, werd er een omschakeling van de compressoren tussen de temperatuurniveaus uitgevoerd. Het definitieve plan van aanpak werd, mede dankzij de tussenkomst van een neutrale partij als Encon, vlot goedgekeurd door de milieu-inspectie. De uitvoering is voorzien voor midden 2019.

Facts & Figures

Greenyard vervangt haar koelinstallatie om te voldoen aan de nieuwe Europese wetgeving met betrekking tot koelmiddelen. Het bedrijf gaat van een decentraal koelsysteem met uiteenlopende installaties die grotendeels draaien op synthetische koelmiddelen, naar een centraal systeem met de natuurlijke koelmiddelen CO2 en ammoniak om haar productieruimte koel te houden.

Dit zorgt voor:

  • Besparing van € 638.000 over een periode van 10 jaar   
  • Gebruik van natuurlijke koelmiddelen zorgt voor lagere impact op milieu
    Global Warming Potential (GWP)  R22 = 1810
    ó CO2 / NH3 = 0
  • Aanzienlijke energiebesparing van 28%