Back to overview Farm Frites - Engineering & Projectbegeleiding van een nieuwe stoominstallatie

Farm Frites - Engineering & Projectbegeleiding van een nieuwe stoominstallatie

Energie besparen Voeding HVAC

Projectfiche:

Type project: pré-engineering en analyse warmterecuperatie WKK

Opdrachtgever: Farm Frites te Lommel

Omschrijving: Bij Farm Frites wordt door Green Logix een gasturbine geplaatst, waarbij zowel elektriciteit als stoom wordt opgewekt. De uitgaande rookgassen na de economiser zijn ca. 120 a 130 °C.
In het kader van de EBO (Energie Beleids Overeenkomst) moet deze restwarmte nuttig aangewend worden. Met een additionele koeler kan water worden opgewarmd. Dit warmwater kan dan gebruikt worden voor twee verschillende doeleinden:

  • Het warmwater kan gebruikt worden voor het drogen van slib (indikken). Het warmwater circuit levert dan de energie voor het verdampen van water uit het slib.
  • De andere mogelijkheid is om het warmwater te gebruiken in de blancheur en in de preheater van OPU 3. In de huidige situatie wordt voor deze toepassingen warmte teruggewonnen uit de afblaas van de stoomschillers OPU 3. Met de restwarmte wordt in de huidige situatie o.a. het make up water van de blancheur OPU3, air make up units en reinigingswater opgewarmd. Indien de warmte van de WKK voor deze toepassingen wordt gebruikt, dient een andere verbruiker voor deze flashstoom van de stoomschillers gevonden te worden. Eventueel kan er bij deze oplossing ook voorzien worden in een warmtebuffer om warmte die niet in OPU 3 zou benut worden, toch te valoriseren.