Duurzaam onderweg

Woon-werkverkeer, vergaderingen, werknemers die continue op de baan vertoeven om klanten te helpen,… De mobiliteit van de dienstensector heeft een grote impact op het milieu. Wegverkeer is een van de belangrijke bronnen van CO2-uitstoot aangezien heel wat Vlamingen nog steeds rijden met dieselwagens en we elk jaar meer en meer kilometers rijden.

Zo blijkt uit een studie van de Vlaamse Milieumaatschappij dat Vlaanderen nog altijd niet de de advieswaarden van de Wereldgezondheidsorganisatie bereikt. Voor ozon woont niemand in een regio met voldoende lage concentraties, voor fijn stof slechts 1 % van de bevolking. Om de gezondheid te vrijwaren, zijn dus doorgedreven maatregelen nodig (VMMA, 2019).

Het actieplan 2030 Clean Power for Transport van de Vlaamse regering naar aanleiding van het Energie- en Klimaatplan, stelt dan ook zeer scherpe maar noodzakelijke doelstellingen rond mobiliteit. Tegen 2030 moeten alle nieuw verkochte personenwagens en minsten 30% van lichte vracht en bestelwagens koolstofarm zijn.

Met Infinity wou Encon het kantoor van de toekomst bouwen om andere bedrijven te inspireren om in duurzaamheid te investeren. Naast een aangename werkplek creëren voor de medewerkers, het opwekken van 100% groene energie en vele ecologische en technische maatregelen, was een elektrisch wagenpark dan ook geen keuze maar een evidentie. Zo kunnen de werknemers zich op een groene manier verplaatsen om al hun klanten te servicen en is het kantoorgebouw en hun dienstverlening klaar voor een toekomst waarin groene mobiliteit een grote rol zal spelen.

Voor het plaatsen van een laadpalenpark wordt er steeds vertrokken vanuit een zeer grondige haalbaarheidsstudie waarbij er eerst naar het huidige elektrische verbruik en de beschikbare elektrische infrastructuur wordt gekeken. Vervolgens wordt er bekeken wat het toekomstig verbruik zal zijn na aankoop van elektrische wagens en laadpalen op basis van het huidige aantal kilometers dat werknemers afleggen door pendelen en dienstverlening. Dan wordt er bekeken welke laadpalen het best worden geïnstalleerd op basis van de behoefte van de klant, in dit geval Infinity. Zeker in de dienstensector is het nodige vermogen vele malen groter dan die voor de werking van een ander bedrijf. Ten slotte wordt het opladen va de wagens ook afgestemd op de productie van de aanwezige hernieuwbare energie op de site. Aan de hand van slimme laadpalen kan men bijvoorbeeld de laadstrategie aanpassen aan de beschikbare groene stroom op een bepaald moment van de dag.

Momenteel bezit Infinity 12 slimme laadpalen (300 kilowatt) en is daarmee het grootste private laadpalenpark voor elektrische auto’s.  De laadpalen zijn voornamelijk bedoeld voor de eigen medewerkers, maar worden ook gebruikt door klanten en tijdens events. Zo worden ook klanten gemotiveerd om zich elektrisch te verplaatsen. Aangezien binnen dit en 2 jaar het volledige wagenpark elektrisch zal worden, wilt Infinity niet allee een verdubbeling voorzien om voor alle medewerkers het elektrisch laden mogelijk te maken, maar zal er ook geholpen worden om laadinfrastructuur te faciliteren in hun privésfeer.

Daarboven is alle energie die nodig is voor het opladen 100% groene energie. De laadpalen worden voorzien van groene stroom door de aanwezige zonnepanelen en windturbine.

Investeren in elektrisch wagenpark en de daarbij horende laadpalen, zorgt voor de vergroting van het laadpuntennetwerk binnen Vlaanderen. Dit maakt de aankoop van groene wagens aantrekkelijker en zorgt zo mee voor de stimulatie van de verdere ontwikkelingen rond elektrische mobiliteit. Tenslotte speelt ook sensibilisering hierin een cruciale rol. Door gebruik te maken van deze groene ontwikkelingen kan je een voorbeeld geven aan je medewerkers en klanten.

Practice what you preach

Zo kunnen we bij Encon uit ervaring antwoorden op alle vragen. Verbeter mee de mobiliteit van morgen en help zo mee om de uitdagingen, verbonden aan verkeer en mobiliteit, aan te gaan en een sterke economie in stand te houden!