Back to overview Doosan Industrial Vehicle - Sint-Niklaas

Doosan Industrial Vehicle - Sint-Niklaas

Audits Andere Audit voor KMO

Projectfiche

Type project: Energiescan

Opdrachtgever: Doosan Industrial Vehicle - Sint-Niklaas

Omschrijving: Encon voerde begin 2018 een energiescan uit bij Doosan. Deze energiescan kadert in het efro-project ‘Energie-efficiëntie (EE) in kmo’s’ - KEEP, gecoördineerd door het Agentschap Innoveren & Ondernemen. De scan heeft als doel een eerste indicatie te bieden van de mogelijkheden om in uw bedrijf energie te besparen. Hij biedt inzicht in het huidige energieverbruik en is een aanzet om energie zo efficiënt mogelijk te gebruiken. In de energiescan wordt het jaarlijks energieverbruik en –kost bepaald en een inventaris van de verbruikers opgesteld. Afhankelijk van de beschikbaarheid van gegevens en het energiebesparend potentieel van de energieverbruikers, worden per thema energiemaatregelen voorgesteld.