Back to overview Deli XL - Kruibeke - Engineering gebouwtechnieken

Deli XL - Kruibeke - Engineering gebouwtechnieken

Energie besparen Logistiek Koeling Elektrische inrichting HVAC

Projectfiche

Type project: Engineering gebouwtechnieken: koeling, elektriciteit en overige gebouwtechnieken voor de site in Kruibeke

Opdrachtgever: Deli XL - Nu Bidfood 

Omschrijving van het project: Deli XL heeft in 2013 een nieuw distributiecentrum uitgebouwd in Kruibeke. Een groot gedeelte van de producten die vanuit Kruibeke gedistribueerd worden zijn gekoeld of diepgevroren. Hierdoor is de koelinstallatie van groot belang in het technisch gedeel van het nieuwe distributiecentrum. 

Voordat we verder konden gaan met de engineering van het project zijn er eerst divers keuzes gemaakt. Het koelmiddel heeft namelijk een grote impact op de nieuwe installatie. Daarom is deze keuze zo belangrijk en moet die op voorhand goed bekeken worden. Hiervoor hebben we verschillende opties uitgewerkt. Er zijn 4 concepten opgemaakt waarbij een vergelijking gemaakt wordt. In deze vergelijk wordt er gekeken naar de kosten, zoals investeringskosten, onderhoudskosten en energiekosten. Verder dienen we ook de veiligheid van de diverse concepten te analyseren. 

Daarnaast hebben we ook de diverse technieken ontworpen. Onder elektriciteit valt ondermeer: middenspanningscabines, verdeling van de elektriciteit, de verlichting en sturing hiervan, toegangscontrole, branddetectie, alarm, ...

Dit wordt gedaan voor al de overige technieken ook. In de nota voor de HVAC werd er vastgelegd welke de eisen van een HVAC-installatie zijn en hieraan worden verschillende concepten gelinkt. Dit wordt bepaald in samenspraak met de architect en bouwheer. Hier wordt ondermeer bepaald welke verwarming er gewenst is (temperatuur, afgifte, ...), welke koeling er voorzien dient te worden, welke ruimtes geventileerd moeten worden en welke sanitaire eisen er zijn. Als dit in kaart is gebracht, dient het ontwerp te worden goedgekeurd en de divser concepten gekozen. Zo kunnen we overgaan tot het detailontwerp en uiteindelijk ook tot de werfopvolging van deze installaties.