De motor achter een duurzame automotive toekomst

Consumenten zijn steeds bewuster bezig met de aankoop van duurzame auto’s en zijn bereid om hier een meerkost voor te betalen. Anderzijds worden de brandstofkosten ook hoger en hoger en dat uit zich in de stijgende vraag naar elektrische en hybride wagens. De automotive sector is dan ook continue bezig met groene innovatieprojecten om zich te onderscheiden van de concurrent en te voldoen aan de eisen van de consument.

Om te zorgen voor een lagere milieu-impact, moet men echter verder gaan dan enkel elektrische wagen bouwen. Hierin neemt BMW Group Belux een voortrekkersrol.  Enerzijds focussen zij zich op de ontwikkeling van  hybride en elektrische modellen met de doelstelling om tegen 2023 minstens 25 auto’s binnen dit segment op de markt hebben. Anderzijds focussen zij zich ook op het verkleinen van de impact van hun concessies. Door deze te “vergroenen”, kunnen ze de markt van milieuvriendelijke wagens beter servicen en zijn ze klaar voor de toekomst.

Zo werd Encon ingeschakeld om de concessies op duurzaamheid te screenen en hen te quoteren op maar liefst 150 duurzaamheidsparameters. Dit in verschillende categorieën zoals energie-efficiëntie, geoptimaliseerd waterconcept, ontwerp van het gebouw,… Deze eigen ontwikkelde ‘Green Building Manual’ is een handleiding met technieken die de duurzaamheid van de gebouwen en het werken binnen de concessies in de brede zin kunnen bevorderen. Na de screenings van de concessies, zorgt Encon ook voor de begeleiding van concessiehouders in het proces naar een duurzamere werkomgeving. Zo onderzoeken we op welke vlakken de concessiehouder maatregelen moet nemen of delen van zijn uitrusting moet vernieuwen om zo voldoende te scoren om zo het zogenaamde “Green Building Label” te behalen dat BMW Group Belux in het leven heeft geroepen.

Om deze vergroening te versnellen en de CO2-uitstoot nog sneller te verlagen van alle concessies, ligt de focus op deze te voorzien van duurzaam opgewekte stroom. Een klant zijn of haar auto terug afleveren na onderhoud waarbij deze volledig opgeladen is en dit met hun eigen energie? Daarom werden alle concessies gesensibiliseerd om zonnepanelen te leggen aan de hand van een groepsaankoop. Encon werd als onafhankelijke partner gevraagd om een haalbaarheidsstudie te doen per concessie die overweegt te participeren.

Uit een studie bleek dat 24 van de 71 concessies van BMW reeds eigen zonnepanelen hadden. Om de overige 47 vestigingen van het best mogelijke alternatief te voorzien, organiseerde Encon een tender voor een groepsaankoop. Daardoor zijn maar liefst veertien zelfstandige concessiehouders het engagement aangegaan met een totaal vermogen van 1,5 MegaWatt piek (MWp).

Daar bovenop gaven nog eens veertien bijkomende concessies te kennen dat zij zelf met een eigen lokale partner in zonnepanelen zullen investeren. Op jaarbasis zal dit een geschatte opbrengst van 1.350.000 kWh opleveren. Dit komt overeen met 490.731 ritten woon-werkverkeer van de Belg (gemiddeld 21 km, cijfers FOD Mobiliteit).

Voor de concessiehouders die geen eigenaar zijn van hun gebouw of bij wie uit de haalbaarheidsstudie bleek dat hun dakconstructie niet geschikt was, worden alternatieven uitgewerkt. Op die manier wil BMW Group Belux alle concessies van 100% duurzame energie voorzien.

 

Dankzij deze overkoepelende aanpak van BMW Group Belux is het voor zowel grote als kleine concessiehouders mogelijk om bepaalde investeringen rond duurzaamheid te doen. Dit is ook helemaal conform de visie van BMW Group Belux om in te zetten op en de wereld klaar te stomen voor auto’s op waterstof. Om deze toekomst binnen automotive echter na te streven, is er een gigantische hoeveelheid energie nodig. Dat “overschot” aan energie waar ze nu naar aan het werken zijn, garandeert voor BMW Group Belux een positie aan de top binnen duurzame automotive.

Duidelijke visies vanuit de overheid (actieplan 2030 Clean Power for Transport) stellen zeer scherpe maar noodzakelijke doelen rond mobiliteit. Tegen 2030 moeten alle nieuw verkochte personenwagens koolstofarm zijn. Het is dus niet langer meer een keuze maar een verplichting om deze verduurzaming te volgen en zo te blijven groeien binnen de automotive sector.