Back to overview Beaulieu - Besluit Energieplanning

Beaulieu - Besluit Energieplanning

Audits Andere

Projectfiche

Type project: Besluit Energieplanning

Opdrachtgever: Beaulieu - Kruishoutem 

Oppervlakte

Omschrijving: Encon mocht de Energieplannen opstellen voor Beaulieu International Group. Het ging hier om 10 verschillende sites. Een energieplan wordt opgemaakt in het kader van de energiebeleidsovereenkomsten. In een eerste gedeelte wordt het plan van aanpak weergegeven bij Beaulieu International Group voor de analyse van besparingsmaatregelen. Vervolgens wordt het eerste Energieplan opgesteld met het engagement van de projectteamleden. Het doel is het effectief realiseren van besparingen op basis van praktische analyses uitgevoerd op de utiliteiten en productieprocessen.

Het opstellen van een energieplan gebeurt in verschillende fases:

  1. Selectie energie-intensieve (deel)processen en samenstelling energieteams
  2. Projectvoorbereiding & gegevensverzameling
  3. Actualisatie energiebalans
  4. Meeting energieteams
  5. Uitvoering brainstormsessies en analyses
  6. Rapportage & voorstelling
  7. Besprekingen met het Verificatiebureau

Voor het opstellen van het eerste Energieplan dienen de (deel)processen nader geanalyseerd te worden. Er dient geanalyseerd te worden wat de mogelijkheden zijn om het totaal en specifiek energieverbruik van deze processen in kaart te brengen. Dit dient uitgevoerd te worden aan de hand van energiemonitoring of aan de hand van een meetcampagne. Bij de analyse van de processen voor elk Energieplan is het niet vereist dat alle processen in detail worden geanalyseerd. Enkel de processen met het grootste energieverbruik dienen in detail in beschouwing te worden genomen. Om deze reden stelt Encon voor om de grootste processen die een significant energieverbruik vertegenwoordigen uitgebreid te analyseren.