Berekening CO2 compensatie

Sinds haar oprichting 18 jaar geleden heeft Encon al heel wat projecten gerealiseerd en bedrijven begeleid naar de verduurzaming van hun activiteiten. Op deze pagina leggen we uit op welke manier Encon de impact van haar rol in de bedrijfswereld uitrekent op vlak van CO2-compensatie en bomenbesparing.

€ 261500000
directe groei
132000 ha
bomen gespaard
1580400 ton
CO2 bespaard

CO2 is één van de belangrijkste broeikasgassen. Bomen halen CO2 uit de lucht en vormen die via fotosynthese om tot zuurstof en plantmateriaal. Fotosynthese is het proces waarbij planten, onder invloed van zonlicht, water en koolstofdioxide omzetten in glucose (C6H12O6) en zuurstof.

  • 6 CO2+6 H2O C6H12O6+6 O2

Bomen nemen het water op uit de bodem met hun wortels. De koolstofdioxide en de zuurstof worden via huidmondjes in het blad met de lucht uitgewisseld. De gevormde glucose wordt omgezet in andere verbindingen zoals cellulose en zetmeel.

Bomen hebben in vergelijking met andere gewassen de grootste netto zuurstofproductie omdat bomen een groot deel van het CO2 omzetten in hout en wortels. De CO2-fixatie is dus veel groter in bossen dan in weiland of akkers. Zij kunnen daarom een deel van de CO2 uitstoot compenseren.

CO2-compensatie van bomen

De CO2-balans van bomen verschilt sterk tussen het soort bomen, locatie, tussen seizoenen en tussen perioden met hetzelfde klimaat of weer. Er zijn heel wat wetenschappelijke studies uitgevoerd om de CO2- compensatie te kunnen bepalen.

Als samenvatting uit de diverse studies kan besloten worden dat de jaarlijkse CO2-compensatie varieert tussen 21,77 kg CO2/boom tot 31,5 kg CO2/boom. Om 1 ton CO2 te compenseren zijn er vervolgens 31 tot 46 bomen nodig. In Europa staan er per hectare 300 tot 500 bomen. Als conclusie voor de berekening voor de cijfers op de website van Encon wordt er gerekend met 24 kg CO2/boom en gemiddeld 500 bomen per hectare. Dat betekent dat 1 hectare bos: 500 bomen x 24 kg CO2/boom = 12.000 kg CO2 compenseert oftewel 12 ton CO2/hectare.

Sinds 2004 berekent Encon jaarlijks de besparingen die vloeien uit de uitgevoerde maatregelen na het uitvoeren van energiestudies, energiebesparingsprojecten en productie van hernieuwbare energie. De besparingen worden project per project geanalyseerd met een berekening en analyse van de opbrengst. Voor de conversiefactoren wordt er gerekend met de volgende cijfers:

 

  • 1000 kWh Elektriciteit: 270kg CO2
  • 1000kWh gas: 181kg CO2
  • 1l stookolie: 2,66kg CO2

Belangrijk hierbij is dat de emissiefactoren voor elektriciteit wijzigen van jaar tot jaar door bv. een kernreactor die lange tijd buiten gebruik wordt gesteld, door groei in PV-vermogen, het tijdelijk inzetten van een oude steenkool- of gascentrale voor tekorten weg te werken, enz. De Vlaamse Milieumaatschappij houdt deze emissiefactoren nauwgezet bij en rapporteert deze naar het publiek. Onderstaande grafiek toont de evolutie van deze emissiefactoren aan. In 2004 rekende we nog met een emissiefactor van 400kg CO2 per 1000 kWh elektriciteit, terwijl in 2020 een waarde van 270kg CO2 per 1000 kWh elektriciteit een meer representatieve waarde is. Gezien de energietransitie binnen Belgie in volle evolutie is, verwachten we dat deze de komende jaren nog zal veranderen. Wij hopen alvast dat we de dalende trend kunnen voortzetten. 

Voor de berekening van de diverse besparingen wordt er uitgegaan dat de technische installaties en hernieuwbare energieproductie (PV-installatie en windmolens) een levensduur hebben van 20 jaar. Dat betekent dat de energiebesparing en hernieuwbare energieproductie voor een periode van 20 jaar wordt meegenomen in de berekening van de jaarlijkse CO2-besparingen.

Meer weten

Op zoek naar meer inspiratie?
Nieuwsgierig naar ons living lab?
Op zoek naar een job met impact?